AIS PIRAT M/S KOŁOBRZEG

M/S Pirat / KOŁOBRZEG

Statek „Pirat” – stylizowany dwupokładowy ,
dwumasztowy żaglowiec , zbudowany w 1997 roku

Uprawiający żeglugę całoroczną z nabrzeża pasażerskiego
przy latarni morskiej w porcie Kołobrzeg jednorazowo
zabierający na pokład latem 188 pasażerów.

Rejsy po morzu z Kołobrzegu. Wycieczki po morzu. Atrakcje na Bałtyku.