RADIOOPERATOR

RADIOOPERATOR BLISKIEGO ZASIĘGU

Szkolenie na certyfikat RADIOOPERATORA SRC w systemie ISSA:

Radiooperator SRC RADIO VHF (UKF) – ISSA SRC – 300 ZŁ + 250 ZŁ EGZAMIN

Wniosek-ISSA-SRC
Zapłać ISSA SRC RADIO VHF

Radiooperator SRC RADIO VHF (UKF) – ISSA SRC (VIP)* – 600 ZŁ + 250 ZŁ EGZAMIN

Wniosek-ISSA-SRC
Zapłać VIP ISSA SRC RADIO VHF

Radiooperator SRC RADIO VHF (UKF) – ISSA SRC – 750 ZŁ + 250 ZŁ EGZAMIN
+ Radioodbiornik HANDY free!!!

Wniosek-ISSA-SRC
Zapłać  ISSA SRC +RADIO VHF

 

SHORT RANGE CERTIFICATE MARINE RADIO sprawdź się! – DOWNLOAD

SRC SZKOLENIE RADIO VHF

PROCEDURA REJESTRACJI VHF UKF SRC STACJI STATKOWEJ

Jak uzyskać pozwolenie statkowe w żegludze morskiej lub śródlądowej.

Pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo – odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej – STACJA STATKOWA

Przepisy i procedury uzyskania POZWOLENIA RADIOWEGO VHF UKF