NA KURSIE …

SZKOLENIA PODSTAWOWE STCW

ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA

indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
przeciwpożarowy – stopień podstawowy
elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

WYMAGANIA WSTĘPNE: bez wymagań

Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU
Świadectwa ukończenia szkoleń: w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej są ważne 5 lat.

PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE INDYWIDUALNYCH TECHNIK RATUNKOWYCH (ITR)

PRZESZKOLENIE NA PODSTAWIE:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO 1.19.

WYMAGANIA WSTĘPNE: bez wymagań

Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU
Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – STOPIEŃ PODSTAWOWY

PRZESZKOLENI NA PODSTAWIE:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO 1.20.

WYMAGANIA WSTĘPNE: bez wymagań

Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU
Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE ELEMENTARNYCH ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

PRZESZKOLENIE NA PODSTAWIE:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO 1.13.

WYMAGANIA WSTĘPNE: bez wymagań

Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich są aktualnie bezterminowe.

PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO I ODPOWIEDZIALNOŚCI WSPÓLNEJ

PRZESZKOLENIE NA PODSTAWIE:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO 1.21.

WYMAGANIA WSTĘPNE: bez wymagań

Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU
według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich są aktualnie bezterminowe.

PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OCHRONY NA STATKU

PRZESZKOLENIE NA PODSTAWIE:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO 3.27.

WYMAGANIA WSTĘPNE: bez wymagań

Zaliczenie w formie testu pisemnego z całości zagadnień omówionych podczas zajęć.

WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU
według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich są aktualnie bezterminowe.